Mein Lesejahr 2012

• 1. Januar 2013 • Kommentar verfassen

Dan Simmons – Eiskalt erwischt

• 2. Dezember 2012 • 2 Kommentare

Fitzek, Tsokos – Abgeschnitten

• 6. Oktober 2012 • 1 Kommentar

Jeyn Roberts – Dark Inside

• 7. Juli 2012 • 2 Kommentare

Richard Laymon – Licht aus!

• 2. Juni 2012 • Kommentar verfassen

Thomas Elbel – Asylon

• 7. Dezember 2011 • Kommentar verfassen

Karen Rose – Todesstoss

• 12. Juli 2011 • 8 Kommentare